Husby socken i Dalarna 1927. Kloster: dammbyggnad. Klicka på fotot.
ln