Husby socken i Dalarna 1927. Kloster: södra flygelbyggnaden. Klicka på fotot.
ln