Husby socken i Dalarna 1927. Kloster: gamla Munkbo/Engvall/. Klicka på fotot.
ln