1927

Husby socken i Dalarna 1927. Smedby: Norgrens (Häggbloms). Klicka på fotot.
ln