1927

Husby socken i Dalarna 1927. Smedby: Myrbo. Klicka på fotot.
ln