Orientering - ett lyckat försök

År 1929 skrevs ett nytt blad i LAIK:s historia. Man gjorde då ett försök med den sedan några år helt nya svenska idrottsgrenen orientering. Det är år 1919 som räknas som födelseår, efter en tävling i Stockholmstrakten.


För klubbens introduktion av denna nymodighet tio år senare svarade huvudstyrelsen och speciellt då Nils-Gunnar Isacsson. Han hade lagt en bana på cirka åtta kilometer med två kontroller. Under tävlingen satt han uppe vid Kämpbo gård och skötte start och mål med tidtagning, sedan kontrollerna utplacerats. Den första i Hässjegolvet öster om Hienshyttan, och den andra vid Solbacka efter Långens strand. Från denna kontroll hade löparna sedan att åter ta sig till Kämpbo.


Någon speciellt lätt promenad kan det inte ha varit, eftersom tävlingens regler föreskrev, då som nu, en viss klädsel. Denna skulle vara täckt, och man tog sig fram i grova skor, långbyxor förstås, ytterrock eller storväst och kanske i sportmössa.
Klubbens tävlingsekreterare noterade en gång dessa rader i sin bok:
LAIK:s orienteringstävling till fots, söndagen den 24/11 1929. 8.000 m, lätt terräng, 2 kontroller.
1. A. Hellstenius, 54.48, 2. E. Hellstenius, 58.55, 3. Sven Englund, 1.11.23 4. Sven Grönkvist, 1.16.06, 5. Gösta Elvsberg, 1.16.48.

Fortsättning följer

Efter det första trevande försöket 1929 anordnade man under åren 1932-35 inom klubben serietävlingar. Dessa rönte ett synnerligen stort intresse på orten och hade ofta över 15-talet deltagare. Ur resultatlistorna kan vi plocka namn såsom: Tord Södergren, Oskar Hellberg, Fritiof Lindgren, Bertil och Erland Westling, Bertil Printz, Erik Lindström, Folke Bergh m.fl.,m.fl.Ofta återkommande banläggare var Bertil Nordholm och Gunnar Vinlöf. Dessa två invaldes i den första orienteringssektionen tillsammans med Erik Johansson, Evert Vinlöf och Nils Holmberg. Detta skedde vid LAIK:s årsmöte år 1935. För första gången anordnades nu klubbmästerskap med följande segrare: Seniorer - Olle Hellberg, juniorer - Edvard Blomkvist och damer - Ann-Britt Södergren.


Mot slutet av 30-talet inledde man 4-klubbstävlingar tillsammans med Säters IF, St Skedvi IK och Vika IF, Det stora namnet från dessa kamper var utan tvekan Allan Hellberg, med en lång rad segrar i seniorklassen. Han har även fina meriter från större sammanhang. Nämnas kan vid DM, där han bl. a. 1937 belade tredje plats individuellt och 1938 en andra placering i lagbudkavel, då tillsammans med Harry Johansson och Alvar Berglund. Han deltog även vid SM 1939.

På topp under 40-talet


Vid ovan nämnda SM, som gick i Ställdalen, seglade en annan stjärna upp på resultatlistan, nämligen från Falun nyinflyttade Sven Östlund. Han belade en mycket hedrande åttonde plats. Fram till 1944 skördade han flera stora segrar, så t.ex. i Avesta, Rättvik, och Årsunda. I Årsunda började man nu för resten att verkligt frukta långshyttepojkarna, eftersom Walter Hammarström ett år tidigare även han vunnit seniorklassen. Östlund deltog sedan med stor framgång som representant för Dalarna vid flera landskapsmatcher. Bästa säsongen hade han 1942 då han vid SM blev fyra. Sven Östlund, numera bosatt i och tävlande för Leksand, framträder alltså som vår kanske allra förnämste orienterare genom de gångna åren.


Bland föreningens yngre skogsluffare fanns också många som började hävda sig. En stor dag hade LAIK vid Avesta-propagandan 1940 då två överlägsna segrar hemfördes, dels i seniorklassen av ovan nämnde Östlund och sedan glädjande nog i juniorklassen av Halvar Lunding. En annan junior på frammarsch var vid denna tid Ingvar Johansson. Han triumferade år 1945 med att bli distriktsmästare för juniorer. Året efter höll han på att upprepa bravaden, men blev vid sista kontrollen omsprungen och fick en andraplacering.


Halvar Lunding hade nu blivit senior och gjorde ett storlopp vid omlöpningen av DM 1944, det första förklarades ogiltigt, och vann detta. Detta uppmärksammades förstås inom distriktet, varför han senare blev uttagen till Dalalaget vid en tävling mot Stockholm. Där fick han en fjortonde plats. 1948 ingick han i det LAIK-lag som blev tvåa vid DM-budkavlen. Han löpte andra sträckan med den näst bästa tiden.
I laget ingick för övrigt hans bror Martin och Harald Westman.


På spinnsidan hade det intill 1946 inte funnits särskilt stort intresse på orten för denna friska sport. Detta år började nu emellertid en flicka vid namn Margit Gustafsson, senare gift Bäck, att tävla. Vid sin första tävling, som gick i Hofors, blev hon överraskande fyra. Hon fortsatte lika friskt hela detta år och avslutade sin första säsong med deltagande vid SM. Året därpå blev hennes allra bästa. Kometkarriär direkt alltså, eller vad sägs om följande: Etta vid Årsunda nationella, fyra vid Avesta-propagandan, trea i Fäbodloppet i Domnarvet, femma vid Tyrvings internationella i Norge med en svenska före, tvåa i Leksand, åtta vid DM och tjugoetta vid SM och näst bästa dalatös. Som så många av sina manliga klubbkamrater har även Margit representerat Dalarna vid landskapsmatcher.

Lika hastigt som detta årtionde tog slut, tog även de större framgångarna slut. Till stor del beroende på att flera av de aktiva hade flyttat från samhället liksom på att återväxten inte var lika stark längre. Några kämpade dock vidare ett par år fram till 1954, då man var utan sektion.


En ungdomssektion inom LAIK insåg tydligt faran av detta och anordnade en nybörjarkurs. Året därpå valdes emellertid åter en sektion för orienteringssporten, och med en grupp ungdomar från den nyligen avslutade kursen var, man åter i farten, om än i blygsammare skala än tiotalet år tidigare. Intresset svalnade sedan sakta igen och 1960 stod man sorgligt nog åter utan sektion.

Sven Östlund, skid- och orienteringskung 1939-45


Ny fart igen

Vid mitten av 6O-talet började det röra sig igen i långshytteskogarna. då främst tack vare bröderna Martin och Halvar Lunding. Med hjälp av några intresserade och en enorm vilja började man arbeta fram en ny och mera ändamålsenlig karta. Detta var ett ovillkorligt krav, eftersom man helt slutat att använda den tidigare allenarådande i skala 1 :100.000 inom orienteringskretsar här i landet. Den nya kartan täckte ett område på 25 kvadratkm. runt omkring själva Långshyttan och ritades i skala 1: 25.000. Därigenom kunde den göras utomordentligt detaljrik. Genom att använda flygfotografier plus diverse andra grundkartor och sedan helt enkelt gå igenom hela området till fots, ritades stigar, små myrar, ja, t.o.m. större stenar in på kartan. 1968 får anses som ett viktigt årtal, då kartan utkom i tryck.


Under tiden detta arbete pågått hade en ny generation fått lära sig grunderna för sporten genom de nybörjarkurser som anordnats. Ett 30-tal ur alla åldrar fängslades av orienteringssporten och utgör nu det "stall" av aktiva som försvarar LAIK:s färger.
Inga av distriktets elitlöpare, vilka ju tillhör svenska eliten, förfogar klubben numera över, men några segrar har ändock hemförts under denna period av uppsving. I damklassen av Anita Boquist vid jarlkut'n, Malmiafejden och i Hofors, i veteranklassen av Stig Hellström också han i Hofors, samt av Helge Kokkonen i pojkklassen vid Fäbodloppet i Domnarvet och i Rembo.

Klosterluffen

Vid mitten av 40-talet stod som synes vårt klubbnamn högt inom distriktet. Detta bidrog naturligtvis till att man började tänka på att själva arrangera tävlingar. Nattorienteringar hade blivit till en tradition sedan några år, men 1946 debuterade klubben som storarrangör vid en dagorientering Klosterluffen kallad. (Enligt tidningsnotis från -46 hette det redan då Klosterluffen). Med denna landsdelstävling samlade man 180 deltagare. Denna tävling måste ha varit lyckad, för ett år senare deltog hela 420 löpare. Detta år, alltså 1947, var tävlingen för första gången nationell, d.v.s. deltagare från hela Sverige har rätt att deltaga. Halvar Lunding och Harald Westman hade lagt banorna med starten förlagd till Norviks fäbodar och målet nere vid Hienshyttan. Med undantag för år 1950, då klubben stod som värd för natt-DM, och 1951 arrangerades Klosterluffen varje år t.o.m. 1953. Sedan gjordes ett uppehåll. 1957 återkom tävlingen, men på grund av att kraven började bli högre på kartorna, beslutades att tills vidare åter göra ett uppehåll.


Året 1968 blev det så nypremiär för Klosterluffen och urpremiär för klubbens nya och egenritade orienteringskarta. Tävlingen som även var långdistans-DM, samlade drygt 960 löpare, men deltagarrekordet slogs redan året därpå, då hela 1.248 anmälda samlades vid Klosterliden, dit tävlingscentral och mål var förlagda. Efter två år var den första upplagan av kartan slut och dess terräng tämligen utsprungen. I väntan på att ett nytt område skall bli kartlagt vilar alltså tävlingen något år. Men våra förhoppningar är att så snart som möjligt få tävlingen till stånd igen.


SÅ KAN DET GÅ


På en skidorientering var starten i Vika och målet vid brukskontoret i Långshyttan. I en LAIK-patrull var den ene åkaren bra skidlöpare men sämre orienterare medan det för kompisen i patrullen förhöll sig tvärtom. Vid sista kontrollen - ett fäbodtecken vid Flyttjesjön - hade orienteraren tappat orken. Han gav därför skidåkaren rådet: - Åk så fort du kan för en bra placering. Orienteraren ämnade för sin del ta det lugnt den sista sträckan.

En bit från målet mötte orienteraren skidåkarens fader, vilken sporde: - Var har du pojken min då? - Han måste vara i mål vid det här laget, blev svaret.- Ingalunda, sa' fadern. - Konstigt, tyckte orienteraren. Men när han så själv äntligen kom i mål, vem får han se om inte sin patrullkompis kommande från nästan rakt motsatt håll!
Det påminner skrivaren om historien om snigeln som tävlade med haren...

www.langshyttan.nu