Grattis LAIK!


Efter 35 år som tidningsskribent för lokalsporten i SDT vill jag lyfta på hatten och tacka 50-åringen för allt stoff den levererat. Det torde ha blivit en och annan spaltkilometer sammanlagt. Men huruvida det blivit så mycket bevänt med det tryckta ordet alla gånger lämnar jag därhän, eftersom jag inte gör anspråk på att vara någon expert på varken det ena eller det andra.


Ej heller är jag någon stridens man, varför mig veterligt något rabalder i stil med "Actum"-"Factum"-polemiken på 1920-talet åstadkommits. Vilket kanske ur läsekretsens synpunkt är synd, eftersom insändarspalten är bra att avreagera sig på.


Visst har det funnits saker att kritisera, men det är i alla fall de glada och stora ögonblicken i klubbens historia man minns.


Vad som främst tränger sig på i en minnenas kavalkad? Ja, frågan är om det inte var roligast att som LAIK-supporter-reporter få uppleva den stora skidtriumfen i Logårdsloppet 1939 (då vi tog rubbet...) samt i fotbollens största match, kvaltriumfen över Alfta på Strömvallen 1945, då vi klev in i allsvenskan II.


Så rinner mig i minnet alla Klosterlopp, Klosterluffar, Klosterspel och Klosterträffar. Vilka arrangörstriumfer och bragder av aktiva!


Tack LAIK-are av alla kategorier för gångna år. Och till det uppväxande släktet vill jag säga: Se till att det blir något positivt att notera i bladen även nästa halvsekel.


Hälsningar "Pin".


TACK TILL EN SKRIVARE


Som något ganska unikt måste man nog beteckna det förhållandet, att en idrottsförening under en sammanhängande period av 35 år får sina händelser refererade i ortens husorgan av en och samma reporter. Detta är emellertid förhållandet beträffande LAIK och signaturen "Pin". Vem av de två som haft mest glädje av detta är mindre viktigt att avgöra. Säkert är dock, att "Pin" genom tillmötesgående och uppoffrande intresse gjort LAIK ovärderliga tjänster. Under tidernas lopp har han agerat på olika poster inom klubben och det har därför aldrig varit någon brist när det gällt "inside information".


Vi övriga i jubileumskommittén har sett det som en bjudande plikt att vid detta tillfälle på LAIK:s vägnar uttala ett varmt tack till "Pin" för hans tillmötesgående när helst som klubben önskat publicitet i större eller mindre angelägenheter. "Pin" har alltid ställt upp för LAIK och så var också fallet när denna skrift skulle utformas.

www.langshyttan.nu