Trollbokamraterna


En av LAIK:s föregångare på fotbollens område var Trollbo-kamraterna. Denna förening torde ha bildats på 1910-talet och rekryterade i första hand folk från de fem bostadskasernerna Trollbo 1-5. Kvartersfotboll spelades först på "Trollbo-slätta" och senare på Jonsboplan. Ibland spelade Kamraterna även mot byalag utifrån socknen såsom Åsbo och Lerhyttan. En fruktad spelare hade Åsbo på den tiden, berättar en som var med i TK, Hjalmar Stenlund. Åsbospelaren hade nämligen en armprotes med järnkrok i ändan och var inte nådig att tas med i närkamp!
Även från andra brukskvarter gick idrottsbitna ynglingar med i Trollbo-kamraterna, och i mitten på 1920-talet begärde kamratföreningen inträde i LAIK.

www.langshyttan.nu