Norviks fäbodar

Ett populärt utflyktsmål för skidfolk, orienterare och andra friluftsälskare har i alla tider varit det högtbelägna Norviks fäbodar.


Än mer frekventerat blev Norviks sedan disponent Bergh 1933 överlät sin sportstuga däruppe till LAIK. Flera av LAIK :s skidåkare har förlagt sina träningsläger dit upp där som regel snötillgången varit god. Därigenom gavs gästande friluftsfolk möjligheter till att titta in i och event, även övernatta i denna rast- och värmestuga, efter välförrättade värv i den härliga skid- och orienteringsterrängen i skogarna däromkring.
En ännu bättre och rymligare raststuga erhölls då Korsnäs-Marma AB:s stjernsundsförvaltning genom dess disponent Olof Sundell välvilligt överlät dispositionsrätten åt LAIK till en byggnad däruppe, som tidigare nyttjats som skogsarbetarförläggning.


Sin livaktigaste tid upplevde kanske Norviks fäbodar under krigsåren på 40-talet. Då anordnades bl. a. organiserade större skidutflykter för motion och rekreation ditupp var och varannan söndag under vårvintertid. Vartill kom skogs- och orienteringspromenader på somrarna. Många har många glada minnen från denna friska tid. Under senare tid har orienteringssektionen gjort till vällovlig tradition att fira "komidsommar" i Norviks med majstångsresning och budkavletävling.

www.langshyttan.nu