LAIK:s förtjänstecken i guld


har under åren utdelats till Erland Bergh, Gunnar Sjögren, N. Gunnar Isacsson, Hugo Stamgård, Nils Larsson, Oskar Hellberg, Eric Ericsson, Gunnar Hedvall, samtliga Långshyttan, samt till Yngve Lindvall, Korsnäs, C. V. Rosén, Falun, Ivan Forsberg och Folke Bergegård, Borlänge.

Förtjänstmedaljen i guld


har tilldeltas fotbollspelarna Erland Gustavsson, Osvald Lindqvist Gunnar Gustavsson, Nils Elfsberg, Sven Andersson och Olle Seger.

www.langshyttan.nu