Ordföranden har ordet


Jubileumsåret 1971 har LAIK 7 sektioner, nämligen fotboll, ishockey, bordtennis, orientering, skidor,
friidrott och motionsidrott. Friidrotten, som legat nere några år, har glädjande nog åter kunnat tagas upp på klubbens program. Efter en tids gästspel i Hedemora har våra friidrottare återvänt till fadershuset, vilket vi noterar med tillfredsställelse, särskilt som pojkarna helt spontant kommit tillbaka och bett att få återuppta friidrotten inom LAIK. Vi önskar dem framgång.


Bordtennisen har under år 1970 noterat stora framgångar speciellt i DM. Övriga sektioner har väl inte
haft några större framgångar, men bredden är det inget fel på. Inom lagsporterna har vi noterat att Sigvard Hellberg korats till Hedemora stads bäste fotbollsspelare år 1969 och Sigvard Westman till stadens bäste ishockeyspelare under år 1970.


Det är tydligt, att duktiga ledares trägna arbete så småningom ger frukt. Ett exempel därpå är bordtennissektionen - först skapas en bredd och så småningom kommer också toppen. Vi hoppas, att arbetet inom alla sektioner skall ge samma resultat och att våra idrottsungdomar inom en nära framtid skall nå tider, längder och höjder-målkvoter ej att förglömma - som ger oss nya toppar.


För att närma oss eller nå dessa mål behöver vi dock ännu flera ledare av god kvalitet. Det är ett ideellt arbete av hög klass, som fordras av dem, och intresset för sådant är numera ej så påfallande. Måhända beror detta på, att man nu värderar fritiden annorlunda än tidigare och hellre sysslar med andra aktiviteter än långsiktigt idrottsarbete. Vad som väl också kan avskräcka en blivande idrottsledare är det enorma arbete, som fordras av honom för att hålla ihop ekonomin genom bingo, lotterier, auktioner och andra frivilliga arbetsinsatser. Det egentliga idrottsarbetet måste bli lidande av detta. Vår verksamhet i dag kostar i genomsnitt 17.000 kronor per sektion och år. Som exempel på finansieringen kan nämnas, att bordtennis och skidsektionen nyligen avslutat julgransförsäljning, fotbolls- och ishockeysektionen skaffar pengar genom frivilligt arbete åt Klosterverken o.s.v.

Motionssektionen har nyligen avslutat första etappen av arbetet med att göra elljusskidspåret löp- och åkvänligt, orienteringssektionen fortsätter sitt omfattande arbete för en ny karta och så gott som samtliga sektioner har lotterier "på gång".


Trots de svårigheter vi brottas med tycker jag emellertid, att vi kan se framåt med viss tillförsikt. Mina önskningar inför jubileumsåret är följande: Mera pengar åt Långshytteidrotten och flera ledare. Det är trots allt på ledarna det hela beror.


Rolf Johansson.

www.langshyttan.nu