Något om damidrotten

Vid LAIK:s årsmöte i mars 1939 föreslog Gottfrid (Gotte) Johansson, att en damsektion skulle bildas inom klubben. En 3-mannakommitté tillsattes med uppdrag att undersöka om intresse fanns för en särskild damsektion. Någon damsektion blev det dock ej förrän år 1943, då årsmötet valde en sektionsstyrelse bestående av Gunnar Vinlöf, Stina Andersson, Alva Eriksson och Irma Hellstenius.


Sektionen gjorde ett gott arbete några år framöver. På programmet stod i första hand olika friidrottsgrenar och damerna var tidvis i livlig verksamhet på Klosterliden. Många prov för idrottsmärket i olika valörer avlades. 1944 var måhända den bästa säsongen. Då hölls t.o.m. klubbmästerskap, som dominerades av Alva Eriksson i konkurrens med Karin Stenlund, Stina Andersson, Astrid Thorell, Alice Jansson-Norberg och Britta Ekstrand.
Under hand svalnade intresset och verksamheten blev en tid vilande. 1949 togs initiativ för att intressera damerna för handboll. Två flickor bevistade en kurs i Falun för att lära spel och regler och en tid framåt blev det sedan handbollspel för damerna.


Den kvinnliga idrotten inom LAIK har dock när det gäller tävlingar och resultat huvudsakligen utövats inom klubbens olika sektioner såsom skidor, orientering, friidrott och bordtennis. Intresset för de olika grenarna har väl skiftat under årens lopp och just nu är bordtennisen i topp. Men klubben har tidigare haft duktiga skid- och orienterarflickor och vad gäller friidrotten kan man erinra om den framgångsrika ungdomsdriven under l950-talets senare hälft, då inte minst flickorna gjorde uppmärksammade insatser.


Från LAIK:s första boxningstävling: Både aktiva och funktionärer var orutinerade och kanske också nervösa. Så hörs plötsligt från långshyttetidtagaren efter en rondpaus: Andra ronden. Sekunderna lämnar ringen (Skulle förstås ha varit sekonderna.)

www.langshyttan.nu