Långshyttans AIK 50 år

OFATTBART VAD TIDEN RINNER IVÄG, säger veteranerna. Kors i taket! Är LAIK från stenåldern, det visste vi inte, kommenterar yngsta släktet.


Tycka vad man vill. Men ett halvsekel är en aktningsvärd ålder även för en ungdomlig 50-åring.


Förvisso har det blåst många vindar för vår kära klubb. Det har varit upp- och nedgång, år fyllda med klang och jubel men också av molltoner.


Som röd tråd genom åren har dock löpt de aktivas vilja att göra sitt bästa samt ledares och funktionärers idealitet och uppoffrande insatser.


Vår hyllning och vårt tack till pionjärer och veteraner, aktiva som passiva idrottsutövare från förr och nu för osjälviskt hängivet arbete och oförglömliga idrottsminnen. Ty trots allt lever de ljusa minnen längst.


Vi i jubileumskommittén - tillsatt av årsmötet - har med denna skrift velat ge en så fyllig bild som tid och utrymme medgivit av det gångna halvseklets LAIK-insatser på olika vädjobanor. Vi har bläddrat i protokollsböcker och plöjt igenom årsberättelser. Vi ber om överseende om någon sektionshistorik råkat bli utförligare än en annans. Det är i så fall helt oavsiktligt och ofta beroende på protokollskrivares och hävdatecknares sätt att se skeendet. Någon felaktig namn- eller tidsuppgift kan också ha insmugit sig. För vilket jämväl utbedes om överseende.


Vi tacka alla, som bidragit med uppgifter och bilder till historiken.
Vi tacka också Hedemora kommun och Husby Sparbank för värdefullt ekonomiskt stöd till denna skrift.

Långshyttan i jan. 1971.


Paul Isacsson - Hans Nord - Stig Hellström
Gunnar Vinlöf - Ivar Norberg - Jan-Olof Carlsson
Arne Hellström - S. Gunnar Isacsson - Hugo Stamgård.

www.langshyttan.nu