Bengtsgården, Mulltimmerhyttan, Modellkammaren, Hyttsmedjan.

Långshyttans Brukshistoriska Förening, Storgatan 2, 770 70 LÅNGSHYTTAN.
Tel 0225-613 14, telefonsvarare.


Öppet: onsdag kl 14.00-17.00 eller efter överenskommelse.
Internet: www.brukshistoriska.se

logga