Hembygden heter Långshyttan i vackra Husby socken


Människorna i Husby socken har sedan urminnes tider ägnat sig åt järnet och jorden. De bördiga markerna kring älven blev tidigt uppodlade och här byggde sockenmännen redan på medeltiden sin kyrka. I norra delen av socknen fanns stora skogar, malm i berget och vattenkraften i åarna. Tidigt utnyttjade de idoga sockenborna dessa naturtillgångar för framställning av järn. Fortfarande är det jorden och järnet som ger socknens befolkning dess bärgning.


Denna fagra bygd har för oss alla, som här fått växa upp, eller fått rota oss som inflyttade, blivit en del av oss liksom en del av vår identitet.


Långshyttans Brukshistoriska Förening strävar efter att hålla järnets och bruksbefolkningens historia levande. Föreningen äger den gamla Bengtsgården från 1700-talet, där socknens siste bergsman Bengts Gustaf Jansson en gång bodde. Detta är vår hembygdsgård där vi året om ofta anordnar utställningar och sammankomster. I vår egen lilla butik “Bengtsboa” serverar vi kaffe med hembakat bröd, säljer souvenirer och hemslöjd samt tjänstgör som turisthjälp för kommunens norra del.


Föreningen äger dessutom Mulltlmmerhyttan, som brukades av bergsmännen fram till 1861. Förutom att hyttan inrymmer ett industrimuseum med den åtta meter höga hyttpipan kan vi även visa gamla maskiner från bruket samt ett ånglok från vår lilla järnväg. Dessutom finns "Svettrummet", en stor unik och charmig samlingssal med öppen spis, på den översta våningen, lätt åtkommen även för rullstolsbundna etc. via den återuppbyggda gamla hyttbron.

I Modellkammaren, den grönglänsande slaggstensbyggnaden vid Brukshotellet, förvaltar föreningen en vacker och stor samling med museiföremål, som årligen visas för åtskilliga besökande. Föreningen ger årligen vid jultiden ut skriften Husby-Rocken med krönikor och notiser om vad som hänt i socknen under året, samt även historiskt intressanta artiklar. Föreningen står genom en särskild kommitté såsom arrangör av den välbesökta och årligt traditionella “Brukets Dag”. Föreningen har också en speciell Fotogrupp som samlar, dokumenterar och arkiverar bilder från vår bygd. En speciell kommitté handhar och vårdar våra textila samlingar.

Som synes har föreningen väldigt mycket att bestyra, vilket vi förstås gör ideellt och dessutom med glädje. Du som är intresserad av Långshyttan och dess historia är mycket välkommen att bli medlem, aktivt eller passivt stödjande är lika angeläget. Vårt senaste projekt har varit att iordningställa en fungerande och användbar smedja med härd, fjäderhammare, städ och annat som hör därtill. Invigning skedde den 2 september 2000.

logga

Next