Sevärdheter Besöksmål

 

Bengtsgården, Mulltimmerhyttan,
Modellkammaren, Hyttsmedjan

Långshyttans Brukshistoriska Förening,
Storgatan 2, 770 70 LÅNGSHYTTAN.
Tel 0225-613 14, telefonsvarare.
Öppet: onsdag kl 14.00-17.00
eller efter överenskommelse.
Internet: www.brukshistoriska.se

 

Bengtsgården/Bengtsboa

Storgatan 2, Långshyttan Tel: 0225-613 14. Öppet: Onsdag 14.00-17.00
Utställningar, hantverk och kaffeservering. Bengtsgården var den siste bergsmannen i Långshyttan, Bengts Gustav Janssons hem.

 

Mulltimmerhyttan

Bruksområdet i Långshyttan, invid Bengtsgården,
Storgatan 2, Långshyttan.
Öppet: Måndag-fredag 10.00-16.00 efter hänvändelse till Bengtsgården,
tel 0225-613 14.
Dalarnas bäst bevarade bergsmanshytta från 1700-talet. Numera industrimuseum med äldre valsverk, valssvarvar, brandsprutor,
ånglok, dressiner m.m. Frivillig entréavgift.
Guidade visningar efter överenskommelse.
Handikappvänlig entré till hyttpipans översta del, "kransen".

 

Modellkammaren

Holmgatan 4(invid Brukshotellet), Långshyttan.
Öppnas efter hänvändelse till Bengtsgården, tel: 0225-613 14 eller
Brukshotellet, tel: 0225-600 54.Vacker slaggstensbyggnad som inrymmer ett muséum som med många välgjorda
modeller och bilder skildrar järnets och bygdens historia. Fri entré.
Guidade visningar efter överenskommelse.

 

Hyttsmedjan

Bruksområdet i Långshyttan, Vid besök kontakta Bengtsgården,
Storgatan 2, Tel 0225-613 14.
Återuppbyggd gammal smedja som är fungerande med bl a fjäderhammare.
Guidning av smed efter överenskommelse.

logga