100 År Långshyttans Folkets Hus 1907 - 2007

Föreningens start
Långshyttans Folkets hus förening bildades vid ett möte med intresserade bruksarbetare den 14 april 1907, med Gustav Liljeqvist som
initiativtagare. Den då tillsatta Interimsstyrelsen konstituerade sig vid ett möte två dagar senare,
varvid den nybildade sig vid ett möte två dagar senare,varvid den nybildade föreningens första styrelse fick följande utseende:
Ordf. Gustav Liljeqvist
Sekr. Gustav Sköld
Kassör W. S. Hammarström
V.ordf. C. G. Eriksson
V.sekr. Karl Källström
V.kassör Edvard Lindroth
Öviga A. G. Östlund
Edvard Hammarström
Karl Eriksson

Under första året tecknades i föreningen 86 andelar a 10 kr, varav 56 enskilda personer och 30 föreningar.