Garpenberg. Foto: Hjalmar Malmberg. Klicka på fotot

gb