Långmora. Foto: Hjalmar Malmberg. Klicka på fotot

lmora